Αφιερώματα στον Τύπο

 Παρακάτω σας παραθέτουμε δημοσίευμα - αφιέρωμα για τη Φαίδρα στην εφημερίδα της Ελληνικής ομογένειας στη Γερμανία "Ελληνική Γνώμη" τον Απρίλιο του 2006.

Φωτογραφία απο αφιέρωμα για τη Φαίδρα σε εφημερίδα της Ελληνικής Ομογένειας